<kbd id="preq47d7"></kbd><address id="preq47d7"><style id="preq47d7"></style></address><button id="preq47d7"></button>

       <kbd id="67uxd28c"></kbd><address id="67uxd28c"><style id="67uxd28c"></style></address><button id="67uxd28c"></button>

           <kbd id="py8als85"></kbd><address id="py8als85"><style id="py8als85"></style></address><button id="py8als85"></button>

               <kbd id="vb5krqn0"></kbd><address id="vb5krqn0"><style id="vb5krqn0"></style></address><button id="vb5krqn0"></button>

                   <kbd id="l0u9kwoe"></kbd><address id="l0u9kwoe"><style id="l0u9kwoe"></style></address><button id="l0u9kwoe"></button>

                       <kbd id="shsz7dxr"></kbd><address id="shsz7dxr"><style id="shsz7dxr"></style></address><button id="shsz7dxr"></button>

                           <kbd id="h8ufnkio"></kbd><address id="h8ufnkio"><style id="h8ufnkio"></style></address><button id="h8ufnkio"></button>

                             网易彩票

                             白雲山首三季淨利潤10.56 億元 按年增 10%

                             2016-11-11 18:16:32 格隆匯 東方財富網

                                今年中期,白雲山的營業收入爲人民幣 10,857,269 千元,同比增長 3.60%  ;利潤總額爲人民幣 1,059,136 千元,同比增長 9.96%;歸屬於上市公司股東的淨利潤爲人民幣 831,807 千元,同比增長 7.30%。

                              白雲山預計 2016 年資本性開支約爲人民幣9.07 億元,其中2016 年上半年已開支人民幣1.35 億元(2015 年上半年:人民幣 1.50 億元),主要用於生產基地建設、資訊系統建設等 。

                              白雲山將通過自有資金、銀行借款等方式籌集資金滿足資本性開支計劃所需資金。白雲山的現金及現金等價物爲人民幣5,216,578 千元(2015 年 12 月 31 日:人民幣 3,837,604 千元),其中約 99.72%及 0.28%分別爲人民幣及港幣等外幣。

                              白雲山公佈 ,於今年 9 月底止首三季淨利潤10.56 億元(人民幣。下同),按年增 10% 。每股收益 0.8 元。營業總收入 155.4 億元,增逾 3% 。單計第三季,淨利2.24 億元 ,按年增近22%。每股收益0.17 元。營業總收入 46.9 億元 ,增 2%。